ชิม ชม ช้อป แชะ ใช้ ครบจบในที่เดียว กับงาน "เปิดเมิงไต" ครั้งที่ 12 งานเดียวที่ให้คุณเที่ยวทั่ว "แม่ฮ่องสอน"


ชิม ชม ช้อป แชะ ใช้ ครบจบในที่เดียว กับงาน "เปิดเมิงไต" ครั้งที่ 12 งานเดียวที่ให้คุณเที่ยวทั่ว "แม่ฮ่องสอน" ได้ชิมฟรีกับของอร่อยในท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ ชม การแสดงบนเวทีซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันเป็นอัลลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮองสอน ช้อป กันอย่างจุใจกับสินค้าชุมชนจากกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการไทยใหญ่ในจังหวัด แชะ ถ่ายภาพสีสันภายในงานอันแสนตะการตา  และ แชร์ ความประทับใจ "ครั้งหนึ่งในชีวิต"ที่ย้อนกลับไปในอดีตของแม่ฮองสอน


งานเปิดเมิงไต ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 


ไฮไลท์สำคัญ

- สัมผัสความหลากหลายทางชาติพันธุ์ถึง 9 ชนเผ่า

- ชิมอาหารไทใหญ่ที่มีลักษณะเฉพาะ

- ใกล้ชิดวิถีชนเผ่ากับบ้านจำลองวิถีชีวิตชนเผ่า

- ช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนและอาหารท้องถิ่นที่คัดสรรมาจำหน่ายภายในงาน


☎ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน 053-612982-3