ใกล้หมดเวลารับสมัคร เดินวิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 งานวิ่งย่านฝั่งธน

ใกล้หมดเวลารับสมัคร เดินวิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 งานวิ่งย่านฝั่งธน


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนนักวิ่งร่วม งานเดินวิ่งการกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งเพื่อสุขภาพ 2 ประเภท ดังนี้ 1. การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) 2. การแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทชายแยกเป็น 7 ช่วงอายุ และประเภทหญิงแยกเป็น 6 ช่วงอายุ ค่าสมัคร 400 บาท/คน ทุกประเภท โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว รับเสื้อวันที่ 6-8 และ 11 มกราคม 2563 และรับเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://dsad.bsru.ac.th/bsrurun/ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ โทร. 02-473-7000 ต่อ 1313 สำนักกิจการนักศึกษา หรือ ต่อ 1018 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย