เสวนาวิชาการ เรื่อง “รอยลาวศรีภูมิถึงลาวบางไส้ไก่” ณ บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เสวนาวิชาการ เรื่อง “รอยลาวศรีภูมิถึงลาวบางไส้ไก่” ณ บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ตอน “รอยลาวศรีภูมิถึงลาว บางไส้ไก่” โดยมีช่วงแรกเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาจรเพื่อตามหาร่องรอยคนลาวที่อาศัยในฝั่งธน ตั้งต้นจากลานด้านหน้า สน.บางยี่เรือ ริมถนนเทอดไท เข้าสำรวจชุมชนลาว “บ้านศรีภูมิ” ถิ่นฐานบ้านลาวอันได้ชื่อมาแต่นายกองคุมขุดคลองในอดีต แล้วเข้าสักการะ “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่ง “วัดใหญ่ศรีสุพรรณ” วัดแรกสร้างโดยเจ้าขรัวทองขุนนางจีนสมัยกรุงธนบุรี วัดสำคัญของชาวชุมชนศรีภูมิในปัจจุบัน จากนั้นออกตามหา "รอยลาว" ผ่าน "ศาลพ่อปู่-พ่อตา ท้าวนนทะเสน-ท้าวอินทะเสน" ก่อนทอดน่องเดินตามเสียงขลุ่ยเข้าเยี่ยมเยียนบ้านลาวที่ "ชุมชนบางไส้ไก่"

และช่วงที่สอง เปิดวงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ย่านบ้านลาวและขลุ่ยลาวในดนตรีไทย” ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวเปิดงานโดย ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม เปิดประเด็นพูดคุยโดย รศ.วัชรา คลายนาทร นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ธนบุรี และอาจารย์อานันท์ นาคคง นักมานุษยวิทยาดนตรีชาติพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการบรรเลงดนตรีประกอบการเสวนาจากนักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม ณ บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่มาภาพและข้อมูล เพจ Muang Boran Journal