กู้ผ่อน 10 บาทของ ดร.สมคิด: จะไม่ได้ผล

       ดร.โสภณฟังธง มาตรการกู้ 1 ล้าน ผ่อน 10 บาทต่อเดือน ของ ดร.สมคิด จะไม่ได้ผล เป็นแค่ “ปาหี่” เท่านั้น แนะผ่อนกู้แบบขั้นบันไดดีกว่า

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวถึงนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นโยบายดังกล่าวมีว่า “‘รองนายกฯสมคิด’ เรียกหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง หารือแพกเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นของขวัญปีใหม่ ย้ำเศรษฐกิจไทยไม่ได้ชะลอตัว แบงก์รัฐขานรับเต็มที่ ด้าน "ออมสิน" ชงบอร์ด คลอดสินเชื่อเคหะตัวใหม่ วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.7-2.9% เงื่อนไขพิเศษ ‘กู้ล้านผ่อน 10 บาท/เดือน’” {1}

           รายละเอียดของมาตรการนี้คือ “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาทนั้น จะให้กู้ตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.010% ปีที่ 2-3 เท่ากับ 4.350% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-0.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.745% ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.903% โดยวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 20 ปี ในปีแรกคิดเป็นเงินงวดผ่อนชำระ 10 บาทต่อเดือน ปีที่ 2-3 ผ่อนชำระ 3.7 พันบาทต่อเดือน และปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ 8.3 พันบาทต่อเดือน” {2}

 

 

    ต่อมาตรการนี้ ดร.โสภณ มองว่าเป็นแค่ปาหี่ เพราะการผ่อนในลักษณะนี้ เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เข้าข่ายหลอกลวงให้ประชาชนมากู้ไปก่อน ผ่อนทีหลัง โดยปกติแล้ว หากคิดจากอัตราดอกเบี้ย 5.49% จะต้องผ่อนเป็นเงิน 6,969 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 20 ปี ณ เงินต้นที่ 1,000,000 บาท แต่การจ่ายแบบที่ธนาคารออมสินเสนอ จะทำให้การจ่ายเงินในปีที่ 4 เป็นปัญหาใหญ่สำหรับประชาชน เพราะในความจริงใน 3 ปีแรก ผู้ซื้อยังแทบไม่ได้ผ่อนเงินต้นเลย จึงต้องประดังจ่ายในปีที่ 4 เป็นต้นไป ณ อัตราที่สูงถึง 8,300 บาท แทนที่จะเป็น 6,969 บาททุกปี

           อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณเสนอให้ผ่อนจ่ายแบบขั้นบันได คือแทนที่จะเสียเงินผ่อน 6,969 บาทต่อเดือน ใน 3 ปีแรกก็ผ่อนจ่ายเพียง 4,336 บาทต่อเดือนไปก่อน แล้วทุก 3 ปีก็ขึ้นเงินผ่อน 20% บนสมมติฐานว่าฐานะของครัวเรือนจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ดังจะเห็นได้ว่าตามคอลัมน์ขวาสุดในตาราง การผ่อนจ่ายแบบขั้นบันได ตลอด 12 ปีแรก ยังต่ำกว่าการผ่อนแบบที่ธนาคารออมสินเสนอที่ 8,300 บาทต่อเดือนเสียอีก แล้วในระยะต่อมาจึงค่อยเพิ่มสูงขึ้น ในห้วงเวลานั้นผู้ซื้อบ้านก็คงได้ปรับปรุงฐานะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนั่นเอง (อาจมีข้อยกเว้นบ้าง)

           ดังนั้นหากประชาชนไปหลงเชื่อกู้บ้านในอัตราล้านละ 10 บาทในปีแรก และเสียต่ำๆ ใน 2 ปีหลัง ก็เท่ากับยังแทบไม่ได้ผ่อนเงินต้นเลย และคงไม่สามารถ refinance ไปสถาบันการเงินอื่นอย่างแน่นอน การกู้ตามโปรแกรมนี้จึงไม่มีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้ซื้อบ้าน

อ้างอิง

{1}       ดูข่าว “ปั้นแพกเกจ ศก. มอบของขวัญปีใหม่ ปชช. “สมคิด”ลั่นQ4 ต้องบูม” https://mgronline.com/daily/detail/9620000112021

{2}       ดูข่าว “ออมสิน ผุดสินเชื่อบ้าน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท” https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855871


ที่มา :     ต่อมาตรการนี้ ดร.โสภณ มองว่าเป็นแค่ปาหี่ เพราะการผ่อนในลักษณะนี้ เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เข้าข่ายหลอกลวงให้ประชาชนมากู้ไปก่อน ผ่อนทีหลัง โดยปกติแล้ว หากคิดจากอัตราดอกเบี้ย 5.49% จะต้องผ่อนเป็นเงิน 6,969 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 20 ปี ณ เงินต้นที่ 1,000,000 บาท แต่การจ่ายแบบที่ธนาคารออมสินเสนอ จะทำให้การจ่ายเงินในปีที่ 4 เป็นปัญหาใหญ่สำหรับประชาชน เพราะในความจริงใน 3 ปีแรก ผู้ซื้อยังแทบไม่ได้ผ่อนเงินต้นเลย จึงต้องประดังจ่ายในปีที่ 4 เป็นต้นไป ณ อัตราที่สูงถึง 8,300 บาท แทนที่จะเป็น 6,969 บาททุกปี

           อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณเสนอให้ผ่อนจ่ายแบบขั้นบันได คือแทนที่จะเสียเงินผ่อน 6,969 บาทต่อเดือน ใน 3 ปีแรกก็ผ่อนจ่ายเพียง 4,336 บาทต่อเดือนไปก่อน แล้วทุก 3 ปีก็ขึ้นเงินผ่อน 20% บนสมมติฐานว่าฐานะของครัวเรือนจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ดังจะเห็นได้ว่าตามคอลัมน์ขวาสุดในตาราง การผ่อนจ่ายแบบขั้นบันได ตลอด 12 ปีแรก ยังต่ำกว่าการผ่อนแบบที่ธนาคารออมสินเสนอที่ 8,300 บาทต่อเดือนเสียอีก แล้วในระยะต่อมาจึงค่อยเพิ่มสูงขึ้น ในห้วงเวลานั้นผู้ซื้อบ้านก็คงได้ปรับปรุงฐานะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนั่นเอง (อาจมีข้อยกเว้นบ้าง)

           ดังนั้นหากประชาชนไปหลงเชื่อกู้บ้านในอัตราล้านละ 10 บาทในปีแรก และเสียต่ำๆ ใน 2 ปีหลัง ก็เท่ากับยังแทบไม่ได้ผ่อนเงินต้นเลย และคงไม่สามารถ refinance ไปสถาบันการเงินอื่นอย่างแน่นอน การกู้ตามโปรแกรมนี้จึงไม่มีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้ซื้อบ้าน

อ้างอิง

{1}       ดูข่าว “ปั้นแพกเกจ ศก. มอบของขวัญปีใหม่ ปชช. “สมคิด”ลั่นQ4 ต้องบูม” https://mgronline.com/daily/detail/9620000112021

{2}       ดูข่าว “ออมสิน ผุดสินเชื่อบ้าน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท” https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855871