เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกลเท่าไหร่ PEA ก็ก้าวไกลไม่แพ้กัน

เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวไกลเท่าไหร่ PEA ก็ก้าวไกลไม่แพ้กัน ด้วยช่องทางการสื่อสารกับ PEA ถึง 10 ช่องทาง อาทิ

1. สายด่วน : 1129 PEA Call Center

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 02-589-0100-1

3. PEA Mobile Application มีทั้ง ระบบ ios และ Android

4. e-mail : 1129@pea.co.th

5. โทรสาร (Fax) : 02-589-4850-1

6. PEA website : www.pea.co.th

7. PEA Facebook : www.pea.co.th/facebook

8. PEA Instagram : www.pea.co.th/instagram

9. PEA Twitter : www.pea.co.th/twitter

10. PEA Youtube : www.pea.co.th/youtube

         การติดต่อกับสายด่วน 1129 PEA Call Center อาทิ แจ้งเหตุไฟดับ ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟตก ก่อนที่คุณจะโทรแจ้งเหตุขัดข้องคุณควรเตรียมข้อมูลต่อไปนี้

         หมายเลข 12 หลัก ของผู้ใช้ไฟฟ้า (ดูได้จากใบแจ้งหนี้) ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ วันและเวลาที่ไฟฟ้าดับ ลักษณะขณะไฟฟ้าดับหลายหลังหรือหลังเดียว สาเหตุเบื้องต้น ฯลฯ

         ช่องทางข้างต้นทำให้เราทราบว่า PEA  มีกระบวนการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนทุกช่องทาง รู้แบบนี้อุ่นใจจริงๆ กับการให้บริการประชาชนตลอด 24 ชม. จาก PEA

เครดิตภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA