เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สดจริง บรรยากาศจริง จาก ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 12:30 น.

เตรียมพบกับ Live สดอย่างเป็นทางการ "ครั้งแรก" โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กับการเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563


สดจริง บรรยากาศจริง จาก ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป

#หยุดยาเสพติด

#ลดผู้เสพรายใหม่

#ไม่กลับไปเสพซ้ำ