เด็กพิเศษเฮ! ได้ขึ้นเวทีแสดงความสามารถใจกลางกรุง

 

มูลนิธิ Five for All โดย ดร. ชนัญกร สุวรรณชื่น  (ประธานมูลนิธิฯ) ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการหรือเด็กพิเศษ ใช้ชื่อกิจกรรมว่า  “The Face of Ability ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม ฟื้นฟู และสนับสนุน ให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  เป็นการส่งเสริมศักยภาพคนพิการที่มีความสามารถ  จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่คนพิการ


โดยครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 4 ของการจัดงาน และได้รับเกียติจาก นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร (รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดง แฟชั่นโชว์ และกิจกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ เด็กพิเศษมากมาย และมีศิลปิน ดารา นักแสดง เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น แพนเค้ก เขมนิจ, อาภาพร นครสวรรค์, เก่ง- ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, เป็นต่อ ธนะวรรธน์ เป็นต้น


สำหรับกิจกรรม The Face Of Ability จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์วัน