ไวไว ร่วมพิธีตักบาตรเทโว ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู

ไวไว ร่วมพิธีตักบาตรเทโว ในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว พร้อมครอบครัวไวไว จับมือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องชาวชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรม พิธีตักบาตรเทโวในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป ทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ให้คนรุ่นใหม่เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับนโยบายเมืองขอนแก่น คือ "พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข" ทั้งยังเป็นการกระตุ้นตลาดและตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีต่อตัวสินค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน

กิจกรรมเริ่มขึ้นกับอากาศยามเช้าที่สดใส ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี (บึงแก่นนคร) จ.ขอนแก่น โดยมี นายปานทองสระคูพันธ์ รอง ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ และ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำทีมร่วมงาน ภายในมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์-สามเณร อย่างคับคั่ง พร้อมใบหน้าเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและพลังแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ งานนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ยังได้ยกทีมครอบครัวไวไว และพร้อมใจนำ ชุดสังฆทานไวไวเพิ่มบุญ ที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ตั้งใจบรรจุลงในถุงผ้าสีทองอร่าม มาร่วมจำหน่ายแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ครอบครัวไวไว ยังได้ยกจุดบริการชงชิมผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว เพื่อให้พี่น้องที่มาร่วมทำบุญตักบาตรได้เพิ่มพลังอิ่มท้อง และบริการแจกพัด "ทำวันนี้ทำไวไว" ที่นอกจากจะพัดพาความเย็นฉ่ำคลายร้อนแล้ว ยังพัดพากุศลผลบุญและความโชคดีมาสู่พี่น้องที่มาร่วมงานอีกด้วย

พิธีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ ที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติ เมื่อถึงวันออกพรรษาถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษา และตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน ตลอดจนเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวถึง ในวันถัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 แล้วลงมายังเมืองสังกัสสนคร พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดี ๆ จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "ไวไว" และครอบครัวไวไวได้ทาง Facebook: waiwaiinstantnoodle, Instagram: waiwai_instantnoodle, www.waiwai.co.th