Review I ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ I ฝั่งธนบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย 

The Senizens Senior’s Health Promotion & Rehabilitation Center

บริการของเรา

The Senizens เราเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยระยะฟื้นฟู เช่น ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้สูงวัยที่มีภาวะโรคแทรกซ้อน ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงสุขภาพกายสุขภาพใจแบบองค์รวม ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักสันทนาการบำบัด นักโภชนาการบำบัด ที่พักอาศัยทุกอย่างได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงสรีระของผู้สูงวัย และการใช้งานที่ดีภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สวยงาม

บริการห้องพักอาศัยผู้สูงวัย

พื้นที่แห่งการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงวัย เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ เราจึงมองเห็นความสำคัญของที่พักอาศัย เพื่อจะทำให้ผู้สูงวัยที่เรารักใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข และเน้นให้บริการด้านการฟื้นฟูร่างกาย การทำกายภาพบำบัดในรูปแบบ Nursing Home ดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักสันทนาการบำบัดกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงวัย

กายภาพบำบัด เป็นการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ

ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด อย่างใกล้ชิด เน้นการดูแลและฝึก

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น 

- การฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การทรงตัวด้วยเครื่องช่วยพยุงการฝึกยืนทรงตัวการทรงตัวใน

ราวหัดเดิน การหัดเดิน 

- การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดชลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ

และทำให้การ ทำงานของกล้ามเนื้อดีขึ้น

- การประคบเย็น / การประคบอุ่น ช่วยลดการอักเสบเอ็นและกล้ามเนื้อหลังการดูแล 

- การฝึกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือตนเอง

- การฝึกพูดและการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ

- การรักษาเพื่อลดอาการปวดประเภทต่าง ๆ เช่น Office Syndrome , ข้อเข่าเสื่อม

- การรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน การได้รับการดูแลรักษาถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

และกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติกระดูกสันหลังเสื่อม

- การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีกายภาพฟื้นฟู

DayCare ดูแลผู้สูงวัยไปเช้า-เย็นกลับ

กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย อีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกผ่อนคลาย ได้พบปะกับเพื่อนในวัยใกล้เคียงกัน ภายใต้การดูแลโดยนักกิจกรรมบำบัด จากโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home 

- โปรแกรมการรับดูแลผู้สูงวัยในระหว่างวัน(Daycare) เวลา 08.00-17.00 น. 

- กิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำผู้สูงอายุ

- ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย (โครงการ 2)

- กิจกรรมเข้าจังหวะดนตรี ลีลาศ 

- กิจกรรมโยคะ ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

- กิจกรรมศิลปะเพื่อการรักษาและผ่อนคลายสมาชิกสามารถเข้าร่วมได้ในอัตราพิเศษ

เวลาให้บริการ 08.00 - 17.00 น. ครั้งละ 1,000 บาท

รวมอาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวัน

สอบถามบริการเพิ่มเติมโทร : 065-598-8783


คลินิกกระตุ้นสมองและความจำ (CERC)

ผู้สูงวัยที่มีภาวะของโรคสมองเสื่อม หากได้รับการดูแลด้วยความรัก ความเข้าใจจากลูกหลานและคนในครอบครัว พร้อมทั้งได้รับการตรวจประเมินภาวะทางร่างกาย ความจำ และอารมณ์ รวมถึงการเลือกทำกิจกรรมที่มีการฝึกสมองอย่างเหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเสริมสร้างภาวะทางจิตใจ และทำให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม Pet therapy

The Senizens ร่วมกับศูนย์กายภาพ และผิวหนังสัตว์เลี้ยง (PRS Center) จัดกิจกรรม Pet therapy คลายเหงาสูงวัย … ด้วยสัตว์เลี้ยงน่ารักการนำสัตว์เลี้ยงร่วมในการบำบัดสูงวัย (pet therapy) สามารถช่วยลดความรู้สึกเหงา รู้สึกเศร้า และลดความเครียดลงได้

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่จะ ช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้สูงวัยให้มีชีวิตที่สดใจ จิตใจที่สมบูรณ์ และเพิ่มพูนความสุขในทุก ๆ วัน 

The Senizens Premium Senior Complex , Community & Nursing Home

02-288-0182, 065-598-8783

Line : @thesenizens

www.facebook.com/thesenizens/

ทุกวัน 8.00-17.00 น.

copyright ©2018 www.thesenizens.com. all rights reserved.