ไปดูงาน Trade Mission to Malaysia

       Trade Mission ไปมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง) 1-4 มีนาคม 2563 ติดต่อด่วนที่ ดร.โสภณ พรโชคชัยในฐานะประธาน ARENA ประเทศไทย

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธาน ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ประเทศไทย ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม Trade Mission 1-4 มีนาคม 2563 และอาจเพิ่มการประชุมประจำปีของ Malaysian Estate Agents Institute ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย ท่านผู้สนใจติดต่อ คุณนงลักษณ์ จตุเทน เลขานุการ ดร.โสภณ ได้ที่โทร. 02.295.3905 ต่อ 109 หรือ email nonglak@area.co.th


      โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.miea.com.my/ที่มา: https://bit.ly/3azG14B