ทวิตเตอร์ช่วยทั่วโลกค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ #ไวรัสโคโรน่า

ขณะนี้ผู้คนทั่วโลกมีการสนทนาถึงการแพร่กระจายของ #ไวรัสโคโรน่า ทวิตเตอร์จึงนำเสนอสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อเป็นการช่วยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมในบทสนทนาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และให้น้ำหนักกับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ในประเด็นเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าที่กำลังเกิดขึ้น เนื่องจากในช่วง 4 อาทิตย์ที่ผ่านมามีการทวีตหัวข้อนี้มากกว่า 15 ล้านข้อความทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าจะเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง


การป้องกันการบิดเบือนบนทวิตเตอร์

แม้ปัจจุบันจะไม่พบว่ามีความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ ในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามทวิตเตอร์ยังคงเฝ้าระวังและทำงานเชิงรุกเพื่อตรวจสอบหัวข้อที่กำลังอยู่ในกระแส  การค้นหา และบริการทั่วไปในด้านอื่นๆ จะได้รับการปกป้องจากพฤติกรรมที่มีเจตนาร้าย โดยผู้ที่มีเจตนากระทำการดังกล่าวจะถูกลบออกจากแพลตฟอร์มของทวิตเตอร์โดยทันที ทวิตเตอร์ไม่อนุญาตให้มีการบิดเบือนข้อมูลบนทวิตเตอร์และสนับสนุนให้ทุกคนหยุดคิดก่อนจะกดแชร์หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะทำลายการสนทนาสาธารณะโดยเจตนา

ขยายขอบเขตการค้นหา

จากประเด็นของไวรัสโคโรน่าได้มีการพูดถึงและขยายไปในระดับนานาชาติ ทวิตเตอร์จึงได้เปิดตัวฟังก์ชั่นใหม่เพื่อการค้นหาได้ทันที ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อผู้ใช้งานเข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับ #ไวรัสโคโรน่า ก็จะได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เป็นอันดับแรก นอกจากนี้เราได้หยุดให้บริการการแนะนำผลลัพธ์ในการค้นหาอัตโนมัติซึ่งอาจนำไปสู่เนื้อหาที่ไม่น่าเชื่อถือบนทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขยายขอบเขตของการรู้ข้อเท็จจริง หรือ #KnowTheFacts prompt ได้ทันที ซึ่งทวิตเตอร์ได้จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสุขอนามัยต่างๆ ในการป้องกันตนเองได้


ขณะนี้ทวิตเตอร์ได้มีการร่วมมือในเรื่อง #ไวรัสโคโรน่า อย่างเป็นทางการในหลายประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยจะขยายความร่วมมือออกไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมหากมีความจำเป็น ในส่วนของประเทศไทย ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย โดยฟังก์ชั่นใหม่นี้จะนำพาผู้ใช้งานทวิตเตอร์ไปยังแอคเคาท์ทวิตเตอร์ของทั้งสององค์กร และเบอร์ติดต่อสายด่วนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 1422

 

การมีส่วนร่วมโดยตรง

ทีมงานฝ่ายนโยบายสาธารณะทั่วโลกของทวิตเตอร์กำลังพยายามค้นหาวิธีใช้ทวิเตอร์ร่วมกับการทำงานของแต่ละองค์กรในประเด็นการป้องกันการระบาดของวัสโคโรน่า ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและภาครัฐบาล ทุกฝ่ายต่างก็มีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ โดยการใช้ทวิตเตอร์เพื่อเข้าถึงประชาชนด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อถึงคราวจำเป็น ทวิตเตอร์จึงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดและเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยขยายเนื้อหาที่น่าเชื่อถือและข้อมูลที่เป็นทางการไปสู่คนทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถกดติดตาม @@TwitterGov และ @Policy บนทวิตเตอร์ เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตต่างๆ  

ความเห็นที่ 1
papa00213

เป็นบทความที่ดีอ่านเรื่องสั้นสนุกสนานเฮฮา คลิก slotxo

ความเห็นที่ 2
ศราวุฒิ

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว


โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รหัส 627172001 ระดับ กลาง สาระ การศึกษาพิเศษ ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 18 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง

 

หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ )