เที่ยวงานประเพณีงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

งานบุญเดือนสามเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จัดสืบทอดกันมากว่า 100 ปี ซึ่งอดีตนั้นอำเภอหนองฉางเคยเป็นตัวเมืองอุทัยธานีเก่า และจะมีการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทจำลองขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น 12 ค่ำ ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะตรงกับการนับเดือนแบบจันทรคติ คือเดือนสาม จึงเรียกงานี้ว่า “งานบุญเดือนสาม” 

การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมความสวยงามตระการตาของขบวนรถอุปสมบทนาคหมู่ ขบวนแห่วัฒนธรรมและ 17 ขบวน และการประกวดการจัดสำรับคาว-หวาน ซึ่งขบวนทั้งหมดนี้จะเริ่มตั้งที่สนามหน้าเทศบาลตำบลหนองฉางและเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางจนถึงวัดหนองขุนชาติ และในภาคกลางคืนตลอดการจัดงานภายในวัดหนองขุนชาติ ชมการแสดงของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแข่งขันกีฬาของเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ ที่เข้าร่วมแข่งขัน อีกทั้งยังมีนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของชุมชนให้ได้ชมเป็นความรู้แก่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056-514027 และ TAT Uthai Thani