ม.รามคำแหงจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน 23 กุมภาพันธ์ นี้ ณ รร.บ้านบางกะปิ


มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน “สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน” ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ ถนนนวมินทร์ กทม. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ชุมชนโดยรอบม.ร.และประชาชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ มาให้บริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

         การตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ การทดสอบสุขภาพจิตและความถนัดทางอาชีพ การทดสอบสมรรถนะร่างกายและเกมฝึกสมอง จากคณะศึกษาศาสตร์ บริการนวดแพทย์ไทย จากสาขาวิชาแพทย์แผนไทย สาธิตการทำและแจกน้ำหมักชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและให้คำปรึกษาจากศูกย์บริการสาธารณสุข 35 และโรงพยาบาลรามคำแหง และการให้บริการจากสำนักงานเขตบางกะปิ ได้แก่ บริการตัดผม(ชาย-หญิง) ซ่อมโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการเพนท์เล็บและนวดแผนไทย เป็นต้น

         นอกจากนี้ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ คือ บ่าววี อาร์สยาม โบว์ เมลดา ปอ AF (อรรณพ ทองบริสุทธิ์) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับแจกถุงผ้ารักษ์โลก พร้อมบริการอาหาร ของว่าง เครื่องดื่มตลอดงาน

         ขอเชิญชุมชนในเขตพื้นที่ ม.ร. และผู้สนใจร่วมกิจกรรม “สร้างสุขทุกวัย ใส่ใจสุขภาพชุมชน” ตามวันเวลาดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02.3108045-7 หรือ Facebook : PR Ramkhamhaeng University