โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


#ธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ได้รับผล กระทบจากการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/GSBnews-63

#GSBsociety

#COVID2019