กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ GAME AWARENESS CAMP” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการอยู่ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ (เกม) อย่างสร้างสรรค์

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ GAME AWARENESS CAMP (GAC)  จัดกิจกรรมนำร่องเปิดรับสมัครเยาวชนในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่อยู่ในชมรม

E-SPORT หรือ ชมรมที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมเกม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  เป็นประธานการแถลงข่าว โอกาสนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา และนายไชยชนก ชิดชอบ รองผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสาร บริษัทบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ร่วมงานแถลงข่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาของสื่อความบันเทิงที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สนใจได้ทันที และสื่อบันเทิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบันก็คือ “เกม” เนื่องจากเกมมีวิธีการเล่นที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ อย่างละเอียด ในเนื้อหาของเกมนั้นๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงทางค่านิยม และวัฒนธรรม ที่สอดแทรกผ่านการเล่นเกม ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเกมนั้นได้เติบโตอย่างมาก ทำให้ดิจิทัลคอนเทนท์อย่างเกมสามารถสร้างรายได้ และเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล  แต่อย่างไรก็ตามนอกจากเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตแล้ว รัฐบาลยังจำเป็นต้องคำนึงถึงมิติทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาของสื่อ (เกม) อันมีผลต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นการเชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมเข้ากับเกมนั้นจำเป็นต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเป้าหมายหลักของกระทรวงวัฒนธรรมคือการสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้สังคมเข้าใจเกี่ยวกับเกม ให้อยู่ร่วมกับเกมได้อย่างสร้างสรรค์ พยายามเปลี่ยนจากผู้เล่นให้เป็นผู้สร้างที่มีคุณภาพ  มีจรรยาบรรณ และจริยธรรมซึ่งสามารถนำความรู้ทางวัฒนธรรมเชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในอาชีพที่สนใจ ทั้งในและนอกวงการอุตสาหกรรมเกม ซึ่งเป็นประโยชน์กับสังคมในภาพรวม ถือว่าเป็นการสอดแทรกการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เข้ากับสื่อสมัยใหม่ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นการให้ประชาชนไทยสามารถปรับตัวในยุคที่มีความหลากหลายทางพลวัตรของสังคม จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการ GAME AWARENESS CAMP ขึ้น  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการอยู่ร่วมกับสื่อวีดิทัศน์ (เกม) อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังส่งเสริมการประกอบกิจการและอาชีพแวดล้อม รวมถึงการแนะนำการใช้เกม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพทั่วไป เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในด้านศิลปวัฒนธรรม มารยาทการเข้าสังคม การปฏิบัติตัวในที่สาธารณะ และจิตอาสาควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมที่ดีในการอยู่ร่วมกับเกมอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิต พร้อมทั้งเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

จากนั้น เป็นการเสวนาผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม  โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายไชยชนก ชิดชอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอต จำกัด นายฐานสิทธิ์ คุณปลื้ม ประธานสโมสร MS Chonburi อีสปอร์ต นายอโณไทย เอี่ยมสำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นายจักรพล ป้อมปราณี วิศวกรระดับ ๖ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนอีสปอตทีมชาติไทยเกม ROV  ทีมชาติไทย ในศึก SEAGAME 2019 และนายโรจน์ พุทธคุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สปอร์ต เมเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทีมสโมสร เอ็ม เอศ ชลบุรี อีสปอร์ต

                     ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการนำร่องโครงการ Game Awareness Camp ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2563  ชื่องาน Career for Game Industry (CGI)  ณ  สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ และครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม  2563  ณ  จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในชมรมของมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรมเกมนำไปสู่การประกอบอาชีพจริงหลังจากจบการศึกษา ได้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.culture.go.th และ www.facebook.com/DCP.culture หรือ Line @ วัฒนธรรม