การสร้างความรับรู้ให้เกิดความคุ้นเคยในแบรนด์

แนะนำหนังสือที่สามารถอธิบายการสร้างแบรนด์ได้อย่างครบถ้วน และที่สำคัญเป็นหนังสือภาษาไทย แต่งโดยคนไทย ที่ได้รับการยอมรับด้านการสร้างแบรนด์จากระดับโลกมาแล้ว และนำเอาส่วนหนึ่งของหนังสือมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ เพื่อเป็นทิศทางของการเริ่มต้นทําธุรกิจ

ความรู้สึกคุ้นเคยในแบรนด์

ระดับการรับรู้ที่ผู้บริโภคสามารถบอกได้ว่า พวกเข้าคุ้นเคยกับแบรนด์นั้น อาจเป็นเพราะพวกเข้ามีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสกับแบรนด์มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากอัตราการสัมผัส หรือเป็นเพราะว่าแบรนด์มีตัวตนรายล้อมผู้บริโภคตลอดเวลา จนพูดได้ว่าเคยเห็นโลโก้นี้มาแล้ว หรือเห็นโลโก้แบรนด์นี้อยู่บ่อยๆ

ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการวางแผน การเลือกใช้และออกแบบโลโก้ให้สัมผัสที่แทรกซึมไปเป็นส่วนหนึ่งตลอดเส้นทาง ที่แบรนด์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค ยิ่งผู้บริโภครู้สึกคุ้นเคย และพบเห็นโลโก้แบรนด์ได้บ่อยเท่าไร แบรนด์ก็ยิ่งเพิ่มระดับการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น ความคุ้นเคยเป็นการรับรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคไว้วางใจและเปิดรับแบรนด์มากขึ้น (ไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้า)

------------------------------------

ข้อมูลอ้างอิง LogoBigbang https://g.page/logobigbang?gm

อ่านดูเนื้อหาก่อนหน้า "การรับรู้ของแบรนด์ว่ามีอยู่" ได้ที่ http://minimore.com/b/Tu5Wf/1

เนื้อหาจากหนังสือ "จากการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0"

ภาพประกอบจาก Photo by Austin Distel on Unsplash

คลิปประกอบจาก https://www.youtube.com/watch?v=HxiU0FDt_bQ

https://www.bigbang.co.th/Logo-Design

-----------------------------------

ผลลัพธ์จากการตรวจวัดในระดับนี้ช่วยให้แบรนด์เข้าใจลักษณะ และรูปแบบการดำเนินชีวิต ของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์เข้าใจองค์ประกอบ และวิธีการในการก้าวเข้าไปเป้นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากแค่ไหน ผลลัพธ์จากการตรวจวัดยังช่วยให้แบรนด์ระบุได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของพวกเข้ามักจะอยู่ที่ไหน สนใจและให้ความสำคัญกับจุดสัมผัสลักษณะใด ทำให้แบรนด์สามารถพิจารณาเลือกใช้จุดสัมผัส รวมถึงนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ให้สอดคล้อง กับลักษณะเฉพาะของจุดสัมผัส หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค เพื่อให้แบรนด์ได้รับการยอมรับและแทรกซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสังคมผู้บริโภคได้

การสร้างผลลัพธ์สำหรับการรับรู้ในขั้นนี้ ต้องให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกัน ระหว่างจำนวนความครอบคลุมของจุดสัมผัส และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงงบประมาณที่จะใช้ลงทุนในจุดสัมผัสประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมวลชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างครอบคลุม ประเด็นสำคัญของการรับรู้ในระดับนี้คือการที่แบรนด์จะต้องคำนึงถึงการสร้างความคุ้นเคย ในรูปแบบของการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภค มากกว่าการเป็นส่วนเกินแล้วสร้างความอึดอัดใจ ซึ่งจะนำมาซึ่งสายสัมพันธ์ที่ไม่เป็นคุณค่แต่แบรนด์สำหรับผู้สนใจเรื่องการสร้างแบรนด์อย่างจริงจังสามารถติดตามได้จากหนังสือ หรือคลิปด้านบนได้