เซเว่นฯ จับมือ กรมการค้าภายใน จัดสัมมนาให้ความรู้แก่โชห่วย...ฟรี!!!

เซเว่นฯจับมือกรมการค้าภายในจัดสัมมนาให้ความรู้แก่โชห่วย...ฟรี!!!

            นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฟรีให้กับร้านโชห่วยภาคเหนือในหัวข้อ “ทำโชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน”  

            โดยมีวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ อาทิ  ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น,  ตัน ภาสกรนที  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน),  ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจค้าปลีกให้ทันสมัยและยั่งยืน

            จัดโดย เซเว่นอีเลฟเว่น ร่วมกับ กรมการค้าภายใน, สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

           ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 13.00-17.00 น.  ณ โรงแรม ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าฟังสัมมนาได้ฟรี โดยสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2711-7899, 0-2677-1921 หรืออีเมล์ orapintha@cpall.co.th  ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด  

***********************************************