กปน. เพิ่มช่องทางการยื่นคำร้องผ่าน e-Service อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ผู้ใช้น้ำสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Service กปน. ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยให้บริการ 5 คำร้อง ได้แก่ มาตรวัดน้ำชำรุด มาตรวัดน้ำไม่เดิน เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำมัว และมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน (เดินช้า/เร็ว) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยสมัครใช้งานได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th

นอกจากนี้ ระบบ e-Service กปน. ยังให้บริการชำระค่าน้ำประปา ตรวจสอบประวัติการชำระเงิน และตรวจสอบสถิติการใช้น้ำ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง