MGID ขอเสนอให้องค์กรด้านสุขภาพใช้แพลตฟอร์มโฆษณาของเราเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

MGID ขอเสนอให้องค์กรด้านสุขภาพใช้แพลตฟอร์มโฆษณาของเรา

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19เนื่องจากในปัจจุบัน เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก MGID จึงเล็งเห็นว่าการได้รับคำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทาง MGID จึงนำเสนอเทคโนโลยีแพลตฟอร์มโฆษณาเนทีฟ เพื่อเปิดเครือข่ายให้กับองค์กรด้านสุขภาพ จึงอยากจะเชิญชวนให้องค์กรได้ใช้บริการของแพลตฟอร์มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสำคัญให้กับประชาชน ตัวแทนขององค์กรสุขภาพสามารถติดต่อ MGID ได้ที่ stop.covid@mgid.com 
ความเห็นที่ 1
lookme

เป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากครับ slotxo