มท. 2 มอบ กปน. เพิ่มมาตรการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จาก COVID-19

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด มท.2 เพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน อีกทั้งเพื่อช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสนับสนุนนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาล โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ได้เพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ตามนโยบายของ มท 2 ดังนี้ กปน. ยกเว้นการตัดน้ำ ทั้งชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ร่วมกับ 3 มาตรการที่ได้ประกาศไปแล้ว คือ

1.ลดค่าน้ำประปา 3 % ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563

2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

3. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปน คือ แอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ กปน www.mwa.co.th / MWA e-Services /Line: @MWAthailand ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

#กปนร่วมสนับสนุนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#mwachangeforbettercare