เอินเวย์บริจาคยา Lianhua ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมใจสู้ภัย Covid -19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นส. สุภาภรณ์ แซ่จาง กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะ ในฐานะผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปรายหลักของไทย ได้บริจาคยา Lianhua Qingwen Capsule ( เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ) จำนวน 5000 กล่องเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการป้องกันหรือรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid 19 ผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วย Covid-19 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนในการรับมอบยา

นส.สุภาภรณ์ แซ่จางได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการบริจาคครั้งนี้ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีแผนการปลดล็อกผ่อนปรนเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ในขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของ Covid -19 ทั่วโลกยังคงมีความรุนแรงอยู่ การลดความเสี่ยงมิให้ประเทศไทยเกิดการระบาดระลอกที่ 2 จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้นำเข้ายาสมุนไพรจีนสำเร็จรูปรายหลักของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่มีต่อสังคมไทย จึงเป็นที่มาของการบริจาคยาครั้งนี้

ยา Lianhua Qingwen Capsule เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีน เป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับ 1 ของจีนในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา ได้รับการบรรจุให้อยู่ใน Guildline ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า 22 ครั้ง ซึ่งไวรัสที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Covid 19 ,Flu,Influenza,Avian Flu,Pneumonia,Tonsillitis,EBHF,MERS ได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์ว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ ไอ อ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง ผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น จึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น ที่ประเทศจีน คนจีนจึงต้องมียานี้ติดบ้านไว้ โดยเฉพาะช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาด เข่น Covid -19 โรค SARS ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ฯลฯ และเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยังชีพต้าน Covid -19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวขอบคุณว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ต้องขอขอบพระคุณ ผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด ล้วนแต่ทำสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทุกๆคน วันนี้ สถาณการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 เรามาถึงจุดนี้ได้ มีผู้ป่วยที่สามารถกลับบ้านได้ รักษาจนหายได้เป็นจำนวนมาก ก็เนื่องมาจากความใจดีของพวกท่าน ความที่ท่านเป็นห่วงเป็นใย มีจิตกุศล ที่จะนำผลิตภัณฑ์มามอบให้กับกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อไปใช้กับผู้ที่โชคไม่ดี ติดเชื้อ ผู้ป่วยทั้งหลาย ผมเชื่อว่ากำลลังใจเหล่านี้ คือสิ่งที่ทำให้ทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้การรักษาเขาอย่างเต็มที่

ความเห็นที่ 2
pimmy12

สุดยอดข้อมูลประโยชน์ดีดีเมก้า888

ความเห็นที่ 3
jimmy2020

เป็นข้อมูลที่ดีมาก Joker123