EA เพิ่มความมั่นใจ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดเชื้อไวรัส (Air Purifier)

Air Purifier Project เกิดขึ้นจากการที่ EA ได้ร่วมมือกับ กลุ่มช่วยกัน พร้อมด้วยทีมงานหลายภาคส่วนที่ต้องการช่วยเหลือทุกคนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้คิดค้นอุปกรณ์กำจัดเชื้อไวรัส โดยได้นำนวัตกรรม UV และไฟฟ้ามาใช้จัดการกับเชื้อโรค ตามมาดูกันครับว่าได้ทำการติดตั้งและมอบให้กับที่ใดแล้วบ้าง

“กลุ่มช่วยกัน”มอบเครื่องกรองและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19ให้กับโรงพยาบาลในภาคอีสาน

-         วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชคิ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเครื่องกรองอากาศ และหน้ากาก Positive Pressure รวมทั้งหมด 170 เครื่อง โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนมอบ


“กลุ่มช่วยกัน”มอบเครื่องกรองและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออก

-         เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน 30 เครื่อง หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด

-         นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับมอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน 30 เครื่อง หน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด


ทีมงาน CSR โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ หนึ่งในพันธมิตร จาก "กลุ่มช่วยกัน "เป็นตัวแทนมอบเพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์


และเชิญชวนกันมาร่วมโหลดแอป ”หมอชนะ”  “หมอชนะ” แอปพลิเคชันช่วยประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และลดความเสี่ยงในการเข้าไปในพื้นที่นั้นๆ ด้วย


ที่มา: https://www.facebook.com/chuaygungroup/