พลาดไม่ได้! ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #14วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ออนไลน์ ZOOM

โครงการ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #14


หัวข้อ “Healthcare Supply Chain during and after Covid-19 pandamic”


Guest Speakers โดย......

คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ

ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 BDMS

ประธานคณะผู้บริหาร N Health


ในวัน​ศุกร์​ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 18:00-19:30 น.

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก https://forms.gle/r7W68bD5NTR61J6P8