ด่วน! ขอเชิญร่วมฟัง บัญชี SPU Talk Online “เทคโนโลยีสมัยใหม่งานบัญชี"คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญร่วมฟัง  บัญชี SPU Talk Online


หัวข้อ “เทคโนโลยีสมัยใหม่งานบัญชี"


เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.

ทาง FB LIVE เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


วิทยากร โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคลและบัญชีการเงิน บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

และ อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี SPU