ข้าวตราฉัตร ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หรือ ข้าวตราฉัตร ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 ถือเป็นโรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายเดียว ที่ได้รับรางวัลฯ พร้อมชูจุดแข็ง “ข้าวปลอดภัย-ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน”


สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นพันธกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และที่สำคัญ บริษัทฯ มีการผลักดันศักยภาพของเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่า เมื่อผู้ผลิตมีแหล่งเพาะปลูกที่ดี เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้บริโภคมั่นใจได้รับประทานข้าวคุณภาพดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน


รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563” จากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เป็นรางวัลที่มอบให้เชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ผลิตสินค้าได้มาตรฐานและปลอดภัยส่งต่อให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่นๆ

รางวัลดังกล่าวจึงถือว่าเป็นเครื่องหมายการันตี และสื่อสารถึงความเป็นข้าวคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ที่บริษัทฯ ใช้การันตีให้กับผู้บริโภค ซึ่งในปี 2562 ข้าวตราฉัตร ก็ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เช่นกัน