พลังงานบริสุทธิ์และกลุ่มช่วยกัน มอบเครื่องฟอกอากาศ 70 รายการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช้ในทำเนียบ

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้ร่วมกับ ‘กลุ่มช่วยกัน’ ส่งมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดเชื้อโรครวม 70 รายการให้กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อเป็นประโยชน์และแรงสนับสนุนส่วนหนึ่งให้กับบุคลากรในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล

สมโภชน์กล่าวว่า “EA และกลุ่มช่วยกันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความตระหนักถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งข้าราชการ ตลอดจนแขกต่างประเทศ ทูตานุทูตในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ดังนั้นเพื่อความรอบคอบในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานที่ราชการที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำเนียบรัฐบาลที่เป็นที่พบปะหารือและรับรองแขกต่างประเทศระดับชาติ จึงได้มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก (Size S) จำนวน 15 เครื่อง เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดกลาง (Size M) จำนวน 45 เครื่อง และเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค (Sterilize Cabinet) จำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 70 รายการ” 

สมโภชน์กล่าวอีกว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนงานที่กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์จัดทำโครงการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการริเริ่มจัดตั้ง ‘กลุ่มช่วยกัน’ ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับสมาชิกและพันธมิตรจำนวนมากที่อยู่ในรูปของกลุ่มอิสระที่ไม่หวังผลประโยชน์ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และไม่อิงการเมือง 

โดยกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์และกลุ่มช่วยกันมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยจัดการกับปัญหา ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้สนับสนุนเครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก (Size S) เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดกลาง (Size M) เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดใหญ่ (Size L) เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค (Sterilize Cabinet) เครื่องผลิตโอโซน และเครื่องกรองอากาศด้วย HEPA Filter ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งยังรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการเปิดเมือง ทำให้ผู้ใช้ได้ทราบความเสี่ยงของตนเองจากกิจกรรมและบุคคลที่ตนเองได้ใกล้ชิด ซึ่งมีจุดเด่นจากการนำ Bluetooth มาทำงานร่วมกับ GPS ทำให้สามารถติดตามได้ว่าผู้ใช้เคยใกล้ชิดผู้ป่วยหรือเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงและใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ จึงทำให้สามารถคัดแยกผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อในวงที่แคบลงได้ รวมทั้งควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ได้ 

นอกจากนี้หมอชนะยังคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แอปพลิเคชัน ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย สามารถแสดง QR Code เพื่อตรวจสอบก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ เปรียบเสมือน eHealth Passport และยังสามารถใช้ร่วมกับไทยชนะได้ โดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัย โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามโครงการของกลุ่มช่วยกัน หรือเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.chuaygun.com และเฟซบุ๊กกลุ่มช่วยกัน


https://thestandard.co/ea-donated-70-air-purifier-to-secretariat-of-the-prime-minister/