มัดรวมมาให้! DEKบัญชี SPU สรุปข้อดีเน้นๆ กับการเรียนปริญญาใบที่ 2วันนี้พาไปตามติด DEKบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีดีมาแชร์ สรุปข้อดีเน้นๆของการเรียนปริญญาตรี ใบที่ 2 ...ได้อะไรบ้าง??อะไรดีเด็กบัญชีก็ว่าดี เพราะนอกจากจะได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรื่องราวแล้ว ยังจะได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และทัศนดติที่ต่างๆ จากการเจอผู้คนใหม่ในที่ช่วงเรียนนอกจากจะได้ทักษะใหม่ๆ ที่นำมาใช้พัฒนาตัวเองได้แล้ว ก็ยังได้ความรู้มาใช้ปรับปรุงในการทำงานของเราอีกด้วย เด็กบัญชีคอนเฟิร์ม!เพราะการทำงานในสายบัญชีต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายและมุมมองใหม่ๆ เพื่อการทำงานที่ดี มาใช้ในการทำธุรกิจหรือต่อยอดจากธุรกิจเดิมให้ดีขึ้นนอกจากจะได้รู้ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว สายบัญชีก็ต้องสามารถคิดและวางแผนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการทำงานได้อีกด้วย

เติมเต็มให้แตกต่าง ที่คณะบัญชี SPU

คลิก www.spu.ac.th/fac/account/