ซีแอนด์จีฯร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์แห่เทียนจำนำพรรษา 9 วัด

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ลงทุน ก่อสร้าง

และดำเนินงานโรงกำจัดขยะด้วยความร้อนสูงพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้า (WTE)

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ            สภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม

สำนักงานเขตหนองแขม วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวเขตหนองแขม

ร่วมงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ

ในเขตหนองแขมและเขตใกล้เคียงจำนวน 9 วัด

เนื่องในโอกาศวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ซึ่งเป็นการอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้ยั่งยืนต่อไป

โดยบริษัทฯได้ร่วมจัดทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนชุมชนหนองแขมอย่างต่อเนื่อง


ในภาพจากซ้ายไปขวา


1. นางพรทิพย์ ปลอดทุกข์ ประธานชุมชนเปรมปรีดิ์ (ที่2 จากซ้าย)


2. นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (ที่3 จากซ้าย)


2. ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม (ที่4จากซ้าย)


3. นางเพียงใจ วิศรุตรัตน อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร (ที่5จากซ้าย)


4. นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม(ที่6จากซ้าย)


5. นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม(ที่7จากซ้าย)


6. นายบรรพต กาฬภักดี ประธานระดับเขตหนองแขมและประธานกลุ่มราษฎร์สามัคคี

(ที่8จากซ้าย)


7. นายสำรอง เลือดทหาร ประธานกลุ่มหนองค้างพลู (ที่9จากซ้าย)