'คิง เพาเวอร์' ทำ 'โครงการเพื่อสังคม' เสนอ 8 ข้อ 'พัฒนาท่องเที่ยว'


ส่วนที่ 1 การรับมือสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ยังคงดูและพนักงานกว่า 12,000 อัตราตามปกติ

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการสร้างรายได้เสริมผ่านการขายของออนไลน์ผ่าน kingower.com รวมถึงการออกมาตรการ Work from Home โดยงดการเดินทางในทุกกรณี และเพิ่มความคุ้มครอง COVID – 19 ในประกันสุขภาพของพนักงาน

ดูแลทำความสะอาดของสำนักงานและพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ให้ความร่วมมือในการปิดพื้นที่ให้บริการตามมาตรการของรัฐบาล

บริจาคสมทบทุนทางการแพทย์

ดำเนินการผ่านทางมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ให้กับสถาบันบำราญนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลตำรวจ รวมแล้วกว่า 45 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 โครงการเพื่อสังคมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาและให้การช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยมีโครงการเพื่อสังคมในทุก ๆ มิติ ที่ได้ดําเนินไปแล้วใช้งบประมาณ รวม 1,318.90 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในปี 60-62) ภายใต้กรอบดำเนินการ

โครงการเพื่อสังคมด้านเยาวชนโครงการด้านสังคมและเศรษฐกิจชุมชนโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการเพื่อการสาธารณสุขโครงการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ส่วนที่ 3 โครงการเพื่อสังคมที่จะดําเนินการต่อเนื่องและโครงการใหม่

โครงการเพื่อสังคมที่จะดําเนินการต่อเนื่อง : งบประมาณ 749 ล้านบาท

เพื่อให้การช่วยเหลือสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศให้ เป็นไปตามความเหมาะสม ตามวาระเวลา จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการโครงการเพื่อสังคมที่ทำไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2563 – 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศไทย

โครงการเพื่อสังคมในด้านเยาวชน

ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยปีที่ 4-5 งบประมาณ 200 ล้านบาท100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย สนามที่ 61 – 100 งบประมาณ 100 ล้านบาททุนการศึกษา มหาวิทยาลัย เดอ มองฟอร์ต ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 – 2565 งบประมาณ 30 ล้านบาททุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 18 ล้านบาท

โครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ

โครงการฟ็อกซ์ฮันท์ และ คิง เพาเวอร์ คัพ ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 270 ล้านบาทโครงการประกวดวงดนตรีดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 36 ล้านบาท

โครงการเพื่อการสาธารณสุข

โครงการส่งมอบตู้อบเด็ก ภายใต้ พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต ภายใต้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 15 ล้านบาทสนับสนุนมูลนิธิก้าว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านสาธารณสุข ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 75 ล้านบาทโครงการกระเป๋ายังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ งบประมาณ 5 ล้านบาท

โครงการเพื่อสังคมโครงการใหม่ : ในปีงบประมาณ 2563 – 2565 รวม 719.5 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนสังคมในด้านชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

Thai Power World Market

เพื่อยกระดับศักยภาพของสินค้าไทยเพิ่มช่องทางการจําหน่ายและ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างยอดขายได้ในระดับนานาชาติ งบประมาณ 70 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้

จัดทำโลโก้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนหน้าอกชุดแข่งขันใน ฤดูกาล 2020-2021 จํานวน 1 ฤดูกาล พร้อมทั้งโลโก้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยหรือข้อความบนป้ายโฆษณาดิจิตอลข้างใน King Power Stadium รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสโมสรที่มีผู้ติดตามกว่า 13 ล้านคน ในฤดูกาล 2020-2021 จํานวน 1 ฤดูกาล เนื่องจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ผ่านทุกแพลตฟอร์ม ใน 212 ประเทศทั่วโลก 643 ล้านครัวเรือน และมีผู้ชมกว่า 4.7 พันล้านคน งบประมาณ 622 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนทางการแพทย์

โครงการมอบรถพยาบาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธาณสุขให้แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กที่ห่างไกล ภายใต้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา งบประมาณ 7.5 ล้านบาทโครงการบริจาคชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน งบประมาณ 20 ล้านบาท

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรัฐบาลพิจารณาตามความเหมาะสม

มาตรฐานด้านการบริการ, สถานที่, และบุคลากรด้านท่องเที่ยวการพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแนวใหม่จัดเตรียมประกันภัยโควิด-19 สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยการพัฒนา Super Application สําหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศสําหรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างประเทศกองทุนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวการจัดคลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวการพัฒนาระบบ E-VISA ON ARRIVAL การตรวจคนเข้าเมือง และการบริหารจัดการ SLOT การบินแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอ ของมัคคุเทศก์ สําหรับนักท่องเที่ยวบางสัญชาติ


ที่มา https://www.thebangkokinsight.com/348170/