กรมการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมมาตรการการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่

การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตและส่งเสริมให้กองถ่ายต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการถ่ายทำภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยวจึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก ด้วยความได้เปรียบที่ท้าทายสายตาของผู้มาเยือน หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ “เสน่ห์” ของความงดงามบนแผ่นดินไทยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลายของธรรมชาติและวัฒนธรรม รอยยิ้มและความเป็นมิตรของคนไทยที่พร้อมให้การต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ทุกขณะ ประกอบกับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคนิคการถ่ายทำ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และอีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญคือบุคลากรไทยที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสร้างภาพยนตร์ร่วมกับฮอลลีวูดมายาวนานหลายสิบปีรวมถึงมาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

ในช่วงเวลานี้ ขณะที่หลายประเทศทั่วโลก ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่สนใจของคณะถ่ายทำต่างประเทศอย่างมาก เห็นได้จากการที่มีผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่หลายราย ซึ่งแต่ละรายมีเงินลงทุนระดับหลายร้อยล้าน ติดต่อกรมการท่องเที่ยวเพื่อขอเข้ามาถ่ายทำในปีนี้ 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเตรียมความพร้อมรองรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในแบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดทำ “คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่” (Filming in Thailand The New Normal : Rules & Regulations) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเตรียมจัดอบรมมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับผู้ประสานงานการถ่ายทำและผู้กำกับดูแลการถ่ายทำ ซึ่งในสถานการณ์ปกติจะทำหน้าที่กำกับดูแลให้การถ่ายทำเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตแต่ในสถานการณ์พิเศษช่วงนี้ จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยทั้งนี้ สิ่งที่คณะถ่ายทำชาวต่างชาติต้องเตรียม

ก่อนการเดินทางมาประเทศไทยประกอบด้วย ผลตรวจร่างกายว่าไม่ติดเชื้อโควิด - 19 เอกสาร Certificate of Entryพร้อมกรมธรรม์ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 และทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทย จะต้องกักตัว 14 วัน ในAlternative State Quarantineที่ผ่านการตรวจประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะถ่ายทำต่างชาติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยต้องตรวจหาเชื้อตามระยะเวลาที่กำหนด และจะเริ่มทำงานได้หลังจากกักตัวครบ 14 วันและมีผลตรวจว่าไม่ติดเชื้อนอกจากนี้ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยคณะถ่ายทำต้องปฏิบัติตัวในเรื่องการเฝ้าระวังโรคเช่นเดียวกับคนไทยทุกอย่าง เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง โดยผู้ผลิตภาพยนตร์รับผิดชอบจัดทำกรมธรรม์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ให้ทีมงานไทยทุกคน ด้วย

กรมการท่องเที่ยวได้เตรียมมาตรการความพร้อมรองรับกองถ่ายจากต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มั่นใจในความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 พร้อมทั้งเชิญชวนให้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลตนเอง และดูแลแขกผู้มาเยือนอย่างดี เพื่อให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ http://www.thailandfilmoffice.go.th/

#กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

#มาตราการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยรูปแบบวิถึใหม่ #NewNormalofFilmiginThailand: Rules&Regulations