พาไปส่อง 5 โปรแกรมสุด HOT! เรียนบริหารธุรกิจ ทุกสาขาที่ SPU รับ 2 ปริญญา จบได้ภายใน 3 ปีครึ่งคณะบริหารธุรกิจ ขณะนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาจะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้จะขอแนะนำ 5 โปรแกรมสุดฮอต ที่เรียนบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม แล้วได้รับ 2 ปริญญา พร้อมทั้งสามารถจบได้ภายใน 3ปีครึ่ง มาฝากกัน มีสาขาอะไรกันบ้าง ลองมาติดตามกันนะคะลำดับที่ 1  เรียนจบรับ 2 ปริญญา

❥ การจัดการธุรกิจด้านการบิน

❥ การตลาดดิจิทัล


● จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

● ศึกษาดูงานกับองค์กรชั้นนำภายนอกทุกชั้นปี

● ส่งเสริมให้เรียนถึง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน)

● รับโจทย์ทำงานจริงจากบริษัทภายนอก สร้างรายได้ระหว่างเรียนลำดับที่ 2  เรียนจบรับ 2 ปริญญา

❥ ธุรกิจระหว่างประเทศ

❥ การบริหารและการจัดการสมัยใหม่


● จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

● เน้นการทำธุรกิจกับจีนและประเทศอาเซียน

● ติวเข้มภาษาจีนกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริง

● มีหลักสูตรความร่วมมือ บินลัดฟ้าไปจีนเรียนที่มหาวิทยาลัยซีอาน 1 เทอม รับอีก 1 ใบ certificate จากมหาวิทยาลัยซีอานลำดับที่ 3  เรียนจบรับ 2 ปริญญา

❥ บริหารธุรกิจ

❥ ธุรกิจระหว่างประเทศ


● จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

● เน้นสร้างเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจของครอบครัว

● เรียนกับโค้ชมือ 1 ด้านการทำธุรกิจ

● เรียนจบการันตีมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 100%ลำดับที่ 4  เรียนจบรับ 2 ปริญญา

❥ การตลาดดิจิทัล

❥ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


● จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

● เรียนครอบคลุมด้านการตลาดดิจิทัล พร้อมส่งตรงความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์แบบจัดเต็มลำดับที่ 5  เรียนจบรับ 2 ปริญญา

❥ ธุรกิจระหว่างประเทศ

❥ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


● จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

● เน้นการทำธุรกิจกับจีนและประเทศอาเซียน

● ติวเข้มภาษาจีนกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริง

● เรียนรู้ครอบคลุมตั้งแต่การทำธุรกิจ การนำเข้า-ส่งออก พร้อมเสริมทัพความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ เตรียมพร้อมสู่เส้นทางธุรกิจระดับโลกรีบมาสมัครและลงทะเบียน พร้อมรับทุนสุดพิเศษ

คลิก www.spu.ac.th/apply/scholarship64