เด็กบริหารธุรกิจ SPU เจ๋ง! ซิวรางวัล ประกวดเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา5 สาวเก่ง ทีม Box of Green จากรั้วบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม โชว์ความรู้ความสามารถ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ในการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากล" ในงาน สสว. CONNEXT 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Box of Green 5นักศึกษาเก่ง ที่ประกอบด้วย นางสาวชลิตา ขวัญละมูล ,นางสาวเกสรา เฟื่องฟู ,นางสาวสุภัสร ก่อเกียรติอุดม ,นางสาวนูรฮาซีกีน วาเล๊าะแต และนางสาววริศรา มูฮำหมัดยูโซ๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากล" รูปแบบการนำเสนอแผนธุรกิจ ผ่านแอปZOOM ออนไลน์ ในงาน สสว. CONNEXT 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์ ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานการเขียนแผนธุรกิจ แบรนด์ Box of Green ผลิตภัณฑ์บาธบอมสมุนไพร (ซึ่งพัฒนามาจากสินค้า OTOP สบู่ก้อนทานาคา กลุ่มอาชีพบ้านดอนพะงาด จ.นครราชสีมา) ใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าทางการค้า โดยมีแผนธุรกิจและการตลาดนำพาให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปสู่การค้าสากลผศ.ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า ที่คณะบริหารธุรกิจ SPU เราพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาเข้าประกวดแข่งขันในกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสในการนําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม และแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจในรูปแบบของตัวเองทั้งยังส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิตและนักศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าทํา และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการขับเคลื่อนของกระแสเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้และเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศต่อไปในอนาคต