กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พิพัฒน์ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองบริการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เดินทางปฏิบัติหน้าที่ราชการร่วมกับ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในการเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ร่วมสักการะพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต่อมาได้ทำกิจกรรมปั่นจักรยาน นำโดย รมว.พิพัฒน์ รัชกิจประการ ผู้บริหาร คณะทูต และสื่อมวลชน ชมบรรยากาศชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์ และเดินทางต่อไปยังชุมชนตำบลบางกอบัว เพื่อมอบตราสัญญาลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Adminitration : SHA และมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อด้วยการปั่นจักรยานไปเยี่ยมชมตลาดบางน้ำผึ้ง และมอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ผู้นำชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มเอ๊กซ์แพท ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความสนใจในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม และการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศอย่างมิตรภาพ

ทั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔ เส้นทางได้แก่ 

1. เส้นทางคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 29 สิงหาคม 2563 

2. เส้นทางอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 

3. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

4. เส้นทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะ Man - Made

#การท่องเที่ยวชุมชน #คุ้งบางกระเจ้า #บางกระเจ้า #SHA #มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน #ชุมชนบางน้ำผึ้ง #ชุมชนตำบลบางกอบัว #ตลาดบางน้ำผึ้ง #นักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท #Expat #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว