ผู้บริหารทีโอทีปลื้ม..รับรางวัลนักบริหารดีเด่น

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทีโอที รับรางวัลเกียรติยศ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2563”

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ ทีโอที ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2563” สาขา เสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยีแก่เยาวชน/ชุมชน จาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที ได้มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการกำกับดูแล นโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรมม เพื่อให้องด์กรมีธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน และยังให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา (วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ)