เปิดวาร์ป! บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ปรับโฉมใหม่ 5 สาขาน่าเรียน ติดอาวุธ จุดไอเดีย สร้างนักบริหารธุรกิจเลือดใหม่ สู่การเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้าในยุคดิจิทัลพร้อมติดอาวุธ จุดไอเดีย สร้างนักบริหารธุรกิจเลือดใหม่ สู่การเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้าในยุคดิจิทัล กับ 5 สาขาน่าเรียนโฉมใหม่ กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม“หากอยากเก่งเรื่องธุรกิจ นอกจากความรู้ในห้องเรียน นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกคน ต้องได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้คน และได้ลงมือทำงานจริง สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ”


ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนโลกธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน รวมไปถึงรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นใหม่ ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์โลกธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมไปถึงการเพิ่มทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมที่จะออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสายงานด้านบริหารตามหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่สามารถทำงานได้จริงในยุคดิจิทัลผศ.ดร.รวิภา เผยต่อว่า สำหรับโปรแกรมการเรียนรูปแบบใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ มีให้เลือกเรียนถึง 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน ,สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ,สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ,สาขาการตลาดดิจิทัล และสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งทั้ง 5 สาขานี้ สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง และเมื่อเรียนจบนักศึกษาจะได้รับปริญญาถึง 2 ปริญญา การเรียนการสอนรูปแบบใหม่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เรียนแบบ Project – Based Learning มีโค้ชผู้เชียวชาญคอยเป็นที่ปรึกษาตลอดจนจบหลักสูตร พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านภาษา โดยเปิดรายวิชารองรับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาสู่ระดับสากลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ ผู้ที่จบ ปวส. อยากเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่อยากเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เราก็มีโปรแกรมให้เลือกเรียนแบบ Online  ถึง 3 โปรแกรม สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี และรับ 2 ปริญญาเช่นเดียวกัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้าในยุคดิจิทัลต่อไปติดปีกสู่โลกธุรกิจการบิน ครบวงจร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

“นอกจากทักษะด้านบริหาร ในสายงานธุรกิจด้านการบิน ภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก

เราจึงจัดเต็มทุกสกิลด้านภาษา เพื่อให้นักศึกษาได้ยืนอยู่แนวหน้าในวงการธุรกิจด้านการบิน”


อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คือการนำศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจเข้ามาจัดการระบบ องค์กร หรือธุรกิจด้านการบิน ไม่ได้เน้นเรื่องการบริการ แต่เน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปอยู่ในส่วนของสายงานบริหารด้านต่างๆของสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ เรียนรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยาน การบริหารจัดการพื้นที่ การจัดตารางการบิน หรือ Flight Schedule Management เน้นการวิเคราะห์เส้นทางการบิน การวางแผนตารางการบิน งานในส่วนของ Cargo เรียนรู้ การตลาดในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ค่าระวางสินค้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเราจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนแบบครบวงจรในสายงานบริหารและการจัดการธุรกิจด้านการบิน พร้อมทั้งเปิดมุมมองในสายงานธุรกิจด้านการบินด้วย การเชิญ Guest Speaker ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมการบินมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง พร้อมด้วยการเข้าศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรมการบินต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศยืนหนึ่งแนวหน้าทั้งธุรกิจในประเทศ และกลุ่มอาเซียน สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

“GDP ของประเทศมาจากการส่งออกถึง 70% เพราะฉะนั้นสาขาธุรกิจระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมากที่จะต้องสนับสนุนให้คนมีธุรกิจ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้”


ผศ.ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ กล่าวว่า นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำเข้าส่งออก ใช้เอกสารอะไร ขั้นตอนวิธีการต่างๆ รวมไปถึงข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป เราจะแยกกลุ่มการค้าในแต่ละตลาดอย่างชัดเจน เช่น ยุโรป อาเซียน CLMV (อาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง) หรือเรียนเจาะลึกในตลาดการค้าจีน และอินเดียที่กำลังมาแรง เจาะให้ได้เห็นกันแบบชัดๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทุกรายละเอียดและนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตการค้าจีนที่กำลังเจริญเติบโต นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาต่อได้ในชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 1 เทอม โดยนักศึกษาจะได้ไปใช้ชีวิตและเรียนรู้จากสถานที่จริง เพียงแค่เดินออกไปซื้อของก็สามารถเรียนรู้ตลาดของเขาได้ ซึ่งหลังจากเรียนจบนักศึกษายังจะได้รับใบ Certificate จากมหาวิทยาลัยซีอานด้วยอีก 1 ใบ การทำธุรกิจกับต่างชาติเรื่องภาษาถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ทางสาขาธุรกิจระหว่างประเทศจึงเน้นให้นักศึกษาได้เรียนภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเป็นภาษาที่สามควบคู่กันไป เนื่องจากธุรกิจการค้าจีนเป็นอีกหนึ่งในตลาดใหญ่ และตลาดสำคัญของประเทศไทย โดยการเรียนการสอนเราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนจากเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วย

         นอกจากทักษะภาษาที่นักศึกษาจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาตัวจริงแล้ว ยังมีวิชาสหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ทำงานจริง อย่างเช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, CP ALL, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), เบทาโกร และอีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรธุรกิจต่างประเทศชั้นแนว หากนักศึกษามีความสามารถ และมีความตั้งใจ ก็มีโอกาสได้รับเลือกเข้าทำงานต่อหลังเรียนจบอย่างแน่นอนค่ะตอบโจทย์เรื่องการบริหารคน พร้อมการจัดการองค์กรทุกรูปแบบ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  

“เรามีทางเลือกที่หลากหลายทั้งแผนการเรียนภาคปกติ ภาคเสาร์ – อาทิตย์ และวันอาทิตย์วันเดียว

เพื่อเป็นการตอบโจทย์และรองรับกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วย และทำงานไปด้วย”


ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ กล่าวว่าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คือศาสตร์ในการบริหารจัดการคน และการบริหารจัดการงานภายในองค์ ซึ่งที่สาขาของเราตอนนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันกับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน โดยเนื้อหารายวิชาพัฒนาจากแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมาย โดยเราจะให้นักศึกษาได้เรียนเรื่องการคิดวิเคราะห์และการเจรจาต่อรอง พร้อมด้วยทักษะการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนธุรกิจ มีความเข้าใจในการทำธุรกิจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพครับ

         สำหรับการเรียนเราเน้นเรื่องการลงมือทำจริงผ่านการเรียนในรูปแบบ Project Based Learning และ Activity Based Learning โดยในการเรียนภาคทฤษฎีแต่ละครั้งนั้นจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ลองลงมือปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์คอยเป็นโค้ชดูแลและให้คำปรึกษา อย่างในรายวิชา Final ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายก่อนจบ นักศึกษาจะได้ทำโปรเจคแผนการบริหารและการจัดการองค์กร ก่อนนำแผนมาประกวดกัน นักศึกษาจะต้องมองภาพรวมขององค์กรให้ออก ต้องบริหารจัดการองค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นครับ

นอกจากหลักสูตรปกติแล้ว เรายังมีหลักสูตร Dual Degree ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ ประเทศอังกฤษ โดยนักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 ปี ก่อนบินตรงไปเรียนต่อที่อังกฤษอีก 1 ปี เพื่อเก็บอีก 7 รายวิชา ซึ่งก่อนไปจะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้ เมื่อเรียนจบนักศึกษาจะได้รับ Dual Degree ทั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์อีกด้วยครับ

การได้ลงมือปฏิบัติจริงถือเป็นสิ่งที่ทางสาขาให้ความสำคัญ เพราะฉะนั้นในปีสุดท้ายนักศึกษาจะมีโอกาสได้ลงไปฝึกงานจริงในองค์กรธุรกิจชั้นนำ โดยเราพิจารณาบริษัทที่คิดว่านักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงองค์กรที่เรามีการทำความร่วมมือไว้ อย่างเช่น บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ที่มอบทุนการศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริงในส่วนของ Back Office เพื่อเรียนรู้การบริหารคนและการบริหารองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษานำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้อีกด้วยนักการตลาดขั้นเทพ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

“การพาไปศึกษาดูงานในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นตัวกระตุ้นวิธีคิดของนักศึกษาเพื่อให้เกิดไอเดียในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ ในการสร้างการตลาดได้อย่างไรบ้าง”


อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล กล่าวว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าศาสตร์ของการทำการตลาดนั้นเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไป เราพึ่งพาในส่วนของเครื่องมือและสื่อออนไลน์มากขึ้น เพราะฉะนั้นสาขาเราจึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยจะเป็นการทำการตลาดที่ใช้เครื่องมือต่างๆมาปรับใช้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสมค่ะ

           สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มีรายวิชาที่ตอบโจทย์ให้กับนักศึกษาทั้งแง่ของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซี่งรายวิชาจะพัฒนาเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการทำการตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ นักศึกษาจะได้เรียนครอบคลุมทุกศาสตร์ด้าน Digital Marketing รวมไปถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ การถ่ายภาพ การตัดต่อคลิป นอกจากนี้ยังเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติทำงานจริง โดยการรับโจทย์จากบริษัทภายนอกมาให้นักศึกษาได้ทำและมีรายได้ตอบแทนให้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพที่พร้อมทำงานได้จริงในอนาคตค่ะ

ความพิเศษในหลักสูตรของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล นอกจากเราจะมีหลักสูตรปกติแล้ว เรายังมีอีก 2 หลักสูตรที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรแรกคือหลักสูตร DMkt SPU x IEDMS KMITL ที่สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ของสถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รวมเอาศาสตร์งานด้านการตลาดดิจิทัลและวิศวฯเข้าด้วยกัน โดยใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี เรียนจบรับทันที 2 ปริญญา และอีก 1 หลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ บินไกลไปถึงประเทศอังกฤษ เพื่อศึกษาในหลักสูตร SPU X UWE (University of West of England, Bristol) โดยนักศึกษาจะเรียนในสาขาการตลาดดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมก่อน 3 ปี แล้วไปเรียนต่ออีก 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ ประเทศอังกฤษ เรียนจบรับทันที 2 ปริญญาเช่นกันค่ะ

ในด้านของการฝึกงาน เป็นการฝึกแบบสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาปี 4 ต้องออกไปทำงานจริงในสถานประกอบการ เพราะเรามองว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย 3 ปีที่ผ่านมา เราให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติจริงไปแล้ว แต่ในแง่ของการออกไปปฏิบัติงานจริงนั้น นักศึกษาจะไม่ได้เจอแค่ทฤษฎีหรือรายวิชา แต่จะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงานได้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานในอนาคตด้วยค่ะปลุกไอเดีย สร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ ในยุคดิจิทัล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

“เน้นรูปแบบการเรียนแบบ Project Based Learning พร้อมทั้งมีโค้ชมือ 1 เรื่องการทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษา

การันตีมีธุรกิจเป็นของตัวเอง 100%”


ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กล่าวว่า สำหรับตนมองว่าในปัจจุบันมีกลุ่มนักศึกษาที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองจำนวนมาก สาขาบริหารธุรกิจเน้นให้นักศึกษาได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมจากครอบครัว เน้นรูปแบบการเรียนแบบ Project Based Learning พร้อมทั้งมีโค้ชมือ 1 เรื่องการทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดจนจบการศึกษา เพราะฉะนั้นรายวิชาส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปในทางการสร้างธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะสำคัญของนักบริหาร ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนครอบคลุมครบทุกศาสตร์เพื่อที่จบไปแล้วสามารถบริหารธุรกิจของตัวเอง หรือครอบครัวได้อย่างมืออาชีพและยั่งยืนครับ

         การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีได้ จะต้องมีทักษะหลากหลายด้าน ซึ่งรายวิชาส่วนใหญ่ของเราเป็น Soft Skill เป็นทักษะที่เจ้าของธุรกิจทุกคนควรมี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสกิลพวกนี้จำเป็นที่ต้องได้รับการฝึกฝนและทำซ้ำเพื่อให้เกิดความเชียวชาญ เราจึงเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงได้วางแผน คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานในฐานะผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน

สาขาบริหารธุรกิจนั้นค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องภาษาอยู่แล้ว เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันมีทั้งตลาดในเอเชียและยุโรปเกิดขึ้นมากมาย จึงได้มีการเตรียมความพร้อมโดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนถึง 3 ภาษา คือ ไทย - อังกฤษ – จีน เน้นการเรียนภาษาสำหรับใช้ในการทำธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ต่อยอดการทำธุรกิจในอนาคตได้

         เรามีเป้าหมายในการปั้นนักศึกษาให้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้นเราจะมีโค้ชเพื่อให้คำปรึกษาและพูดคุยกับนักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งว่าเขาอยากทำอะไร ชอบการทำธุรกิจแบบไหน หรือสนใจธุรกิจในอุตสาหกรรมใด หลังจากนั้นทางสาขาจะติดต่อไปยังเครือข่ายธุรกิจที่ตรงกับความสนใจของนักศึกษา เพื่อส่งให้นักศึกษาได้ลงไปเปิดประสบการณ์จริง ศึกษางานในองค์กร เพื่อหาไอเดียและกลับมาลงมือปฏิบัติทำโปรเจคจริงของตัวเอง เพราะฉะนั้นหลังเรียนจบนักศึกษาจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแน่นอน 100%