สป.อว. ตรวจเยี่ยม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ” โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุมผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ/ผู้อำนวยการ ITBS ให้การต้อนรับคณะทำงานฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และร่วมฟังการสัมภาษณ์ทีมนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บริษัทโปรเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา