ชวนฟัง! ดาวบัญชี SPU สวย&เก่ง Talk Onlineคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมฟัง


Talk Online กับการแชร์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี

กับ ดาวบัญชี SPU สวย&เก่ง


โดย

นางสาวอมรรัตน์ คุณพันธ์ เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวพรรณวดี สุขก้อน นักศึกษาคณะบัญชี SPU

อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี SPU


วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.

ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน