สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง Master Class #02 “Life With Design“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง


กับโครงการถ่ายทอดความรู้ Master Class 02 #

ในหัวข้อ “ Life With Design “

กับชีวิตที่เกิดจากการเอางานศิลปะไปใช้ ทั้งในงานออกแบบ

และการใช้ชีวิตส่วนตัว ที่เกิดเป็นงานที่ผสานความสัมพันธ์ของ

สิ่งต่างๆรอบตัวโดยที่ไม่ขัดแย้งกับความผันแปรธรรมชาติ


โดย คุณ สมชาย จงแสง

นักคิด และ สถาปนิกรางวัล ศิลปินศิลปาธร ผู้ก่อตั้ง Deca Atelier


วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง PlayGround   อาคาร 5 ชั้น 2

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สมัครเรียน | http://arch.spu.ac.th