ฟรี..การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต? ครั้งที่ 2 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การประกวดภาพวาดกล้วยไม้
“นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”  ครั้งที่ 2
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และนิทรรศการมหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด  ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด     จัดโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ภาพวาดภาพกล้วยไม้ ครั้งที่ 2  และขอเชิญน้องๆ เยาวชนในระดับ ป. 1– 6  เข้าร่วมประกวดวาดภาพโดยถ่ายทอดความงามของกล้วยไม้ผ่านทางผลงานศิลปะ
ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 30  พฤษภาคม  2552  เวลา 10:30 - 14:00 น.  ณ  บริเวณ  ลีฟวิ่ง  แกลเลอรี่  (Living  Gallery)  ชั้น 3  
สยามพารากอน
ติดต่อขอรับใบสมัครและระเบียบการประกวดวาดภาพฯ  ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โตชิบา   โทร. 02–511–7710–12  หรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม  www.toshiba.co.th    

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงานมหัศจรรย์กล้วยไม้นานาชาติ  ร่วมกับกลุ่มศิลปินชั้นนำของไทย  40  ท่าน    อาทิเช่น   ธงชัย  รักปทุม ,  สมศักดิ์  รักษ์สุวรรณ  , ไพรวัลย์  ดาเกลี้ยง ,    นุกูล  ปัญญาดี เป็นการเผยแพร่ผลงานภาพเขียนกว่า 80 ภาพ  เกี่ยวกับความงดงามของกล้วยไม้ไทยที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่สวยงามจากปลายพู่กันของศิลปิน ด้วยเทคนิคที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของ  สีน้ำ สีอะคริลิก สีน้ำมัน สีพาสเทล และลายเส้น   นอกเหนือจากกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้ว  ศิลปินยังได้วาดภาพกล้วยไม้พระนามทั้ง 7 อาทิเช่น  กล้วยไม้แคทลียา ควีนสิริกิติ์ , รองเท้านารี พริ้นเซสสังวาลย์,  เอื้องศรีเชียงดาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น ท่านที่สนใจงานศิลปะสามารถชมผลงานได้ ณ  บริเวณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ (Life Style Hall)  ระหว่างวันที่ 5 - 10  มิถุนายน 2552    ชั้น  2   สยามพารากอน รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานบริจาคให้แก่สมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาศิลปินอาวุโส