สำนักพระราชวัง จัดทำภาพชุดมหามงคล

สำนักพระราชวัง จัดทำภาพชุดมหามงคล"ในหลวง"
สำนักพระราชวัง จัดทำอัลบั้มภาพชุดมหามงคล รวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นภาพจากหนังสือพระราชทานงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่ผ่านมา จำนวน 2 ชุด พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์สุดพิเศษ รวม 9 รัชกาล และ พระบรมฉายาลักษณ์ในงานพระราชพิธีออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ให้ประชาชนชาวไทยได้มีภาพแห่งความประทับใจเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่เคารพรัก


นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง กล่าวว่า หลังจากที่สำนักพระราชวัง ได้จัดทำอัลบั้มภาพชุด งานพราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนกว่า 300 ภาพ ออกจำหน่ายเมื่อเดือนธันวาคม 2550 นั้น ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดี โดยสามารถจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว มาในปี 2553 นี้ สำนักพระราชวัง จึงได้จัดทำอัลบั้มภาพชุดมหามงคลขึ้นอีกครั้ง ทั้งหมด 2 ชุด "ภาพแต่ละชุดจะไม่ซ้ำกัน ซึ่งสำนักพระราชวังได้คัดสรรภาพพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และภาพจากพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของการจัดทำภาพชุดมหามงคลนี้คือ ภาพ 9 รัชกาล เป็นภาพพานอรามามี 2 ขนาด คือ 12x36 นิ้ว แล้ว 8x16 นิ้ว และภาพจากงานพระราชพิธีออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา เป็นภาพพานอรามาเช่นกัน ขนาด 12x24 นิ้ว โดยได้อันเชิญพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในวันนั้นมาพิมพ์ที่ใต้ภาพด้วย"


นายรัตนาวุธ กล่าวต่อว่า ภาพชุดที่จัดทำขึ้นนี้ สำนักพระราชวัง ได้พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตสวยงาม มีทั้งภาพสี และสีซีเปียตามยุคสมัย และพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปมอบเป็นของขวัญในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสพิเศษต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการสะสมภาพเก่า เนื่องจากภาพทั้งหมดที่เลือกมาจัดพิมพ์ล้วนเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่มากด้วยคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนไทย


ภาพชุดมหามงคล ชุดละ 24 ภาพ ราคาชุดละ 599 บาท ภาพพิเศษ รวม 9 รัชกาล ขนาด 12x36 นิ้ว ราคา.....บาท ขนาด 8x16 นิ้ว ราคา....บาท และภาพจากงานพระราชพิธีออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ขนาด 12x24 นิ้ว มีจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ สำนักพระราชวัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2623-5500 ต่อ 3102, 0-2623-5499 ต่อ 3102 และ 0-2222-0094