มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวงฯ จับมือคอตโต้ เชิญชวนนศ.โชว์ไอเดียสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่

มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวงฯ จับมือคอตโต้ เชิญชวนนศ.โชว์ไอเดียสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ คุณ หญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหาร
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และผู้บริหารคอตโต้ อนุวัตร เฉลิมไชย ,
ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์, สราวุฒิ สำราญทรัพย์


“ดอยตุง” โดยโครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ “คอตโต้” เปิดตัวกิจกรรม “SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2010” ในหัวข้อ Doitung for Cotto Design Contest ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดผลงานและเข้าค่ายผลิตงานจริงบนดอยตุง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หวังสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ต่อยอดแบรนด์ไทยในระดับโลก

โดยในปีนี้แนวทางของการประกวดคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดอยตุง ให้ใช้ได้อย่างสวยงามลงตัวกับผลิตภัณฑ์คอตโต้ พร้อมแนวคิดการออกแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ งานเซรามิค และงานผ้าทอ ในหัวข้อ “ออกแบบผลิตภัณฑ์ดอยตุงเพื่อใช้กับคอตโต้“

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้สัมผัสประสบการณ์การจริงในการผลิตบนดอยตุง จ.เชียงราย หลังเสร็จสิ้นการเข้าค่ายอบรม จะได้ร่วมการแสดงผลงานที่กรุงเทพฯ พร้อมโอกาสในการนำผลงานไปพัฒนาเพื่อผลิตและจำหน่ายจริงที่ร้านดอยตุงไล ฟ์สไตล์ และคอตโต้ สตูดิโอ ทั่วประเทศ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหาร โครงการพัฒนาดอยตุงฯ กล่าวว่า “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯดำเนินงานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนีที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์งานที่ทำด้วยมือและใจ สามารถสร้างเสริมรายได้ และทำให้ชีวิตมีทางเลือกที่ดีเพิ่มขึ้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบของการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีการทำ”ธุรกิจเพื่อสังคม” หรือการพัฒนาชุมชนด้วยธุรกิจมาปรับใช้ เพื่อช่วยสร้างงานและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชน รวมถึงวิธีคิด พฤติกรรมและวัฒนธรรมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ได้

 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ”ดอยตุง” จะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวัตถุดิบในการพัฒนาสินค้า มาร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับนักศึกษาในค่าย ซึ่งจะจัดขึ้นที่ดอยตุง จ.เชียงราย นักศึกษาจะได้ออกแบบและเข้าสายการผลิตจริง ได้เรียนรู้เรื่องการจัดบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดส่งถึงหน้าร้าน ที่นักออกแบบต้องให้ความสำคัญ เพราะเหล่านี้คือมีผลกับการขาย เรามุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าให้ผู้บริโภค ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย”

อนุวัตร เฉลิมไชย Brand Director, เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด หนึ่งในผู้สนับสนุนให้เกิดโครงการ SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2010 กล่าวว่า โดยโครงการในปีที่สองนี้จะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วย ซึ่งวางแผนจะให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบพัฒนาผลงานร่วมกับนักออกแบบทั้ง 2 แบรนด์ที่กรุงเทพฯ นักศึกษาจะได้รับทราบลักษณะและการผลิตสินค้าของแบรนด์ดอยตุง และแนวทางสินค้าของ COTTO อย่างลึกซึ้ง จากนั้นจึงขึ้นดอยเพื่อทำผลงานจริงช่วงเดือนพฤษภาคม ผลงานที่ได้รับคัดเลือกพร้อมจะผลิตขายเป็น Doitung Collection for COTTO จะได้เปิดตัวในงานสถาปนิกสยามปี 2554”

โครงการ “SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2009” เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4หรือ ปริญญาโท โดยมีผู้ร่วมทีม ทีมละ 3 คน ร่วมส่งผลงานการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “ออกแบบผลิตภัณฑ์ดอยตุงเพื่อใช้กับคอตโต้“โดยส่งมาที่คอตโต้ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาละ 5 ทีม รวม 10 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายในเดือนพฤษภาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 586 6956 หรือ www.doitung.org และ www.cotto.co.th