บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กว่า 3 แสนรูป...

นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดู ร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2553 ว่า วธ.จะจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 1 เม.ย. 2553 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ที่สำคัญยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและได้บำเพ็ญความดีถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 แสนคน/รูป และขณะนี้มีวัดในเขตกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ 2,506 วัด มีผู้แสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมอุปสมบทพระภิกษุ 31,352 คน บรรพชาสามเณร 175,840 คน และบวชศีลจาริณี 154,624 คน รวม 362,816 คนแล้ว ถือว่าเกินกว่าเป้าหมาย หากสนใจส่งบุตรหลานร่วมโครงการ สอบถาม โทร. 0-2422-8793-4.