เชิญชวนออมเงินด้วยพันธบัตร


 

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติ ออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งเพิ่มเติม 100,000 ล้านบาท มีอายุ 60 ปี เปิดจองระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายนนี้ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ที่กู้มาในปีงบประมาณ 2552 – 2553 จำนวน 3 ครั้ง รวม 105,000 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดชำระคืนภายในปี 2554 – 2555 โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปได้จองพันธบัตรก่อน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม

ส่วน ประชาชนทั่วไปจะสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน ซึ่งกำหนดวงเงินขั้นต่ำไม่เกิน 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถซื้อผ่านธนาคารในกำกับดูแลของรัฐบาลหรือธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ที่ถือครองพันธบัตรดังกล่าวสามารถขายคืนก่อนกำหนดได้ที่ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ นับตั้งแต่พันธบัตรมีอายุครบ 6 เดือนขึ้นไป ตามราคาที่จะตกลงกันเอง และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เช่นเดียวกับการขายคืน ยกเว้นการโอนเพื่อเป็นหลักประกันและกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์นั้นเสียชีวิต ทายาทสามารถโอนได้ก่อนเวลาดังกล่าว สำหรับอัตราดอกเบี้ยจะคิดในอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ด้วยการอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล บวกชดเชยภาษีไม่เกินร้อยละ 15