น้องก้อยควรจะออกมาขอโทษโค้ชเชเสีย

น้องก้อยควรจะออกมาขอโทษโค้ชเชเสียครับ เรื่องจะได้จบๆ  ถ้ายังเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ ระวังน้องจะไม่มีที่ยืนในสังคมนะ  นึกถึงอนาคตน้องด้วย