มุ่งมั่นเสริมแกร่งศักยภาพนักกีฬา

            สำนักงานการกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา โดยมีอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และร่วมแถลงข่าวโดย ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม , อ.ปรีชา ประยูรพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และนางสุนีย์ จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมแถลงข่าว ณ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม