โทรศัพท์ที่เป็น Hand Free เวลาขับรถ

เวลาที่เราขับรถและต้องรับโทรศัพท์ด้วย ถ้าใส่ small talk

หรือ blue tooth ไม่ถนัด ต้องเลือกใส่เปิด hand free

พวกเพื่อนใช้โทรศัพท์ของยี่ห้ออะไรกันบ้าง ที่เปิด hand free
ได้ดังๆ และคูสายสามารถได้ยินเสียงของเราชัดเจนไดด้วย

ความเห็นที่ 1
pp

Nokia ja

ความเห็นที่ 2
New

blue tooth เหมาะกว่า
small talk เจ็บหู
hand free บางทีไม่ชัด ไม่สะดวก เวลามีคนอยู่ด้วย
ใช้ โนเกียรุ่นล่าสุด

ความเห็นที่ 3
~*<@Gangmai@>*~

Nokia เบามากๆ เบอร์อื่นๆ พอใช้ได้