อยากรู้ว่าถ้าคุณจะซื้อ Notebook ซักเครื่องอยากได้อะไรเป็นของแถม ?

อยากรู้ว่าถ้าคุณจะซื้อ Notebook ซักเครื่องอยากได้อะไรเป็นของแถม ?