Microsoft Surface RT น่าใช้อ่ะ

http://www.youtube.com/watch?v=wE7AQY5Xk9w   น่าใช้มากเลย สวยด้วย  แต่มะรู้จะใช้ยากปะ 

ความเห็นที่ 1
potemara

ใช่ง่ายคับ ไม่ต้องกังวลเหมือนโน๊ตบุ๊คดีดีนี่เอง

ความเห็นที่ 2
potemara

ใช่ง่ายคับ ไม่ต้องกังวลเหมือนโน๊ตบุ๊คดีดีนี่เอง

ความเห็นที่ 3
mooaun09

ใช้งานง่ายครับผม

ความเห็นที่ 4
ojummaio

เราใช้อยู่ ใช้ง่ายจ้าาา