ส่งเมลล์ gmail ด้วยกันไม่ได้

ปัญหามีอยู่ว่า ผมใช้ gmail และจะส่งพวกรูปไปยัง gmail ของอีกคน แต่ส่งไม่เคยผ่าน

มันเด้งกลับมาทุกที และผมก็แบ่งไฟล์แล้ว ส่งไปชุดละไม่เกิน 10m แค่ 5 ถึง 6m เอง

แต่ถ้าผมใช้ gmail ผม ส่งรูปไป hotmail หรือ เมลล์สกุลอื่นๆ กลับส่งได้ไม่มีปัญหา

มีใครเจอปัญหาแบบนี้บ้าง

ปล. ชื่อ gmail ปลายทางก็ถูกต้องทุกประการ และลองใช้หลาย browser ลองแล้ว มันเด้งเหมือนเดิม