เปลี่ยนสายไฟฟ้าให้เป็น ระบบ Network

  tl-wpa4220kit  TL-WPA4220KIT

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสายไฟฟ้าให้เป็นสายแลนเป็นมาพร้อมกับ Wireless USB  แค่กดปุ่ม Pair ให้ทำความรู้จักในบ้าน ทั้งง่าย ทั้งรวมเร็ว และสวยงาม นี่คือสิ่งที่หาได้จาก Powerline Adapter   เมื่อหลายฉบับก่อนหน้านี้ทางเราเคยนำเสนออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอีกรูปแบบหนึ่งนับเป็นการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่เมื่อเราเทียบจากการเชื่อมต่อแบบ Ethernet Cable และ Wireless การเชื่อมต่อรูปแบบใหม่นั้นก็คือการเชื่อมต่อแบบ  (UTP)  ได้เลยครับ

tl-wpa4220kit

    คอลัมน์ On the Cover ในวันนี้ขอนำเสนอ Powerline Adapter รุ่ง TL-WPA4220KIT  ความเร็ว 300Mbps แต่ก่อนจะว่าในเรื่องของตัวอุปกรณ์ และความสามารถ ต้องขอแนะนำประโยชน์สูงสุดของการเชื่อมต่อแบบ   Powerline นั้น อยู่ที่ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อ ความง่ายในการใช้งาน และความสวยงามภายในบ้าน   การเชื่อมต่อแบบ Powerline จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์สองตัวขึ้นไป ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ กับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณ อย่างในแพ็คเกจของรุ่งนี้หากแกะกล่องมา (เครื่องเล็ก) ทำหน้าที่รับสญญาณจาก Modem ผ่านสายแลน (UTP) แล้วส่งไปให้ตัวรับสัญญาณคือ TL-WPA4220 (เครื่องใหญ่)

tl-wpa4220kit

   TL-PA4010 ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องส่งสัญญาณ จะมีเพียงแค่ปุ่ม Pair กับพอร์ต Ethernet แค่พอร์ตนี้มีไว้รับสัญญาณจากโมเด็มเราเตอร์ หรือโมเด็มไวร์เลสเราเตอร์ แล้วค่อยส่งต่อไปให้ตัวรับสัญญาณอีกที

   ข้อควรระวัง

   1. กดปุ่ม wifi-Clone ค้างไว้ 2 วินาทีเป็นการโคลน wifi จากเราเตอร์

   2. แต่ถ้ากดปุ่ม wi-fi Clone ค้างไว้ 5 วินาทีจะเป็นการ “ปิดการกระจายสัญญาณ wifi”

    พาหะตัวกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างตัวรับ และตัวส่งทั้งสองเครื่องเข้าด้วยกันก็คือสายไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งก่อนจะไปว่าในเรื่องของวิธีการใช้งาน ผู้เขียนอยากจะบอกถึงเรื่องท่ควรระวังเสียก่อน 

 

   การเชื่อมต่อแบบ Powerline นั้น ก็มีข้อจำกัดบางประการนั่นก็คือทั้งเครื่องส่ง และเครื่องรับ ต้องเชื่อมต่ออยู่ในกระแสไฟฟ้าวงจรเดียวกันมีเบรคเกอร์จ่ายไฟ ตัดไฟเพียงตัวเดียว และที่สำคัญที่สุดจะต้องเชื่อมต่อ TL-WPA4220 TL-PA4010  กับกระแสไฟฟ้าภายในบ้านโดยตรงผ่านทางเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านที่อยู่บนผนัง ไม่ควรต่อเข้ากับปลั๊กสามตา เพราะจะทำให้สัญาญาณที่ได้ดรอปลงไปเป็นอย่างมาก ซึ่งระยะทางที่เหมาะสมในการใช้ Powerline Adapter หนึ่งคุ ไม่ควรเกิน 300 เมตร

 

   หลังจากเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ก็แค่กดปุ่ม Pair บนเครื่อง TL-WPA4220 และ TL-PA4010 การกำดปุ่ม Pair ตรงนี้ก็เหมือนกับให้ทั้งสองเครื่องทำความรู้จักกันนั่นเอง เมื่อทั้งสองเครื่องทำความรู้จักกันแล้วเราก็สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางตัวรับสัญญาณ ณ ที่นี้ก็คือ TL-WPA4220

 

   ส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เราสามารถใช้ปุ่ม wi-fi Clone Button เพื่อคัดลอก SSID และ Security Password เหมือนกันกับ Modem wireless เครื่องต้นทางทุกประการเท่ากับว่าเราสามารถขยายเครือข่ายไร้สายในระยะที่ไกลมากขึ้นขั้นตอนการโคลนนั้นก็ไม่ยาก แค่กดปุ่ม Wi-Fi Clone Button ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที

 

   อย่างไรก็ดีถ้าหากเราไม่มี Modem wireless ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่ม Wi-fi Clone Button เราสามารถตั้งชื่อ SSID และกำหนด Wireless Security Password ใหม่ เพื่อขยายสัญญาณด้วยตัวเองได้เลย วิธีการเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ก็เหมือนกับเราเตอร์ทั่วๆ ไป ตั้งค่าผ่านทางเว็บคอนฟิกูเรชั่นโดยตามค่าดั้งเดิมของโรงงานเดิมที Default IP ของตัวเครื่องจะอยู่ที่ 192.168.1.1 User/password คือ admin

 

   บทที่ผมได้ทำการเขียนบทความนี้คงจะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกมาก คุณสามรถสั่งซื้อผ่านเว็บได้

http://www.jteewifi.com